Suwnice wspornikowe

Suwnice wspornikowe firmy Jack Crane  montowane są na własnym torowisku, poniżej poziomu jazdy suwnic pomostowych. Suwnice te mogą obsługiwać kilka stanowisk pracy jednocześnie, co umożliwia  niezależny od nich dodatkowy transport materiałów na wydzielonych obszarach hali. Suwnice wspornikowe Jack Crane oferowane są do 5 t udźwigu i do 12 m wysięgu.