Podzespoły suwnic

Torowiska i podtorza

Firma Jack Crane jest również wykonawcą torowisk pod suwnice w innowacyjnym systemie elastycznego mocowania szyn, jak  i mocowań tradycyjnych. Płynna i bezproblemowa praca suwnic zależy w dużej mierze odpowiedniego doboru szyn jezdnych. Firma Jack Crane  pomoże w dobraniu właściwych szyn. Szeroka gama mocowań szyn z pewnością  pozwoli na uzyskanie najbardziej optymalnych parametrów wytrzymałościowych i geometrycznych torów jezdnych.

Belki podsuwnicowe

Belka podsuwnicowa – belka wzdłuż której porusza się suwnica. Jest stalowym komponentem. Na belce ułożona jest szyna suwnicy natorowej, najczęściej z odbojnicą.

Belki podsuwnicowe mogą być  − swobodnie podparte na słupach lub zawieszone do rygli, dźwigarów, konstrukcji dachu hali.

Firma Jack Crane produkuje belki podsuwnicowe precyzyjnie dopasowane dostosowane do wymagań miejsca motażu urządzenia dźwignicowego.

Dźwigary

Dźwigar  to główny  element konstrukcyjny wszystkich typów suwnic.  Dźwigary są zamontowane na przemieszczających się po torach jezdnych czołownicach tworzą suwnice natorowe. Podczepione dźwigary do mechanizmów jezdnych stanowią suwnice podwieszane, natomiast umiejscowienie ich na podporach buduje suwnice bramowe lub półbramowe .  Suwnice jednodźwigarowe oraz dwudźwigarowe to typ suwnic najczęściej spotykanych.

Firma Jack Crane produkuje dźwigary suwnic z uwzględnieniem wszystkich aktualnych norm i przepisów. Dźwigary wytwarzane przez naszą firmę są produkowane z najwyższej jakość materiałów, zaczynając od ich zaprojektowania poprzez spawanie, dostawę i finalny montaż. Zajmujemy się również profesjonalnym remontami i konserwacją dźwigarów.

Czołownice

Ustrój nośny suwnicy składa się z tzw. mostu i dwóch czołownic. Most jest to dźwigar usytuowany pomiędzy torami i mocowany do czołownic suwnicy, czyli elementów prostopadłych do mostu. Czołownice posiadają napędy (koła), na których suwnica porusza się po torach, dzięki którym cała konstrukcja suwnicy może przemieszczać się po torowisku

Firma Jack Crane produkuje czołownice suwnic z uwzględnieniem wszystkich aktualnych norm i przepisów. Czołownice wytwarzane przez naszą firmę są produkowane z najwyższej jakość materiałów, zaczynając od ich zaprojektowania poprzez spawanie, dostawę i finalny montaż.

Słupy

Słupami nazywa się takie elementy konstrukcyjne, które posiadają cechy pręta, czyli stosunek ich długości do wymiarów przekroju poprzecznego jest co najmniej o rząd większy. W halach są one ustawiane pionowo, obciążone i ściskane osiowo lub mimośrodowo, poprzecznie oraz osiowo i skrętnie.

Belki podsuwnicowe są podpierane :

− słupami estakad podsuwnicowych (sztywno osadzonych w fundamentach), które przejmują obciążenia pionowe i poziome (generowane przez suwnice) z belek podsuwnicowych oraz obciążenia wywołane działaniem wiatru,

− słupami hal, przejmujących obciążenia z belek podsuwnicowych oraz od ciężaru dachu, śniegu i wiatru; słupy hali mogą być połączone w sposób sztywny z fundamentem lub ryglem dachowym w zależności od tego jaki schemat statyczny układu poprzecznego hali zostanie przyjęty w fazie projektowania.