Urządzenia przenośnikowe

Przenośniki taśmowe

Firma Jack Crane jest producentem przenośników taśmowych. Przenośniki taśmowe to urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach a także na liniach produkcyjnych.  Przenośniki napędzane są silnikami elektrycznymi. Przenośniki projektowane i produkowane są w szerokim zakresie, dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Przenośnik taśmowe mogą pracować w poziomie lub pod kątem. Transport materiału odbywa się na taśmie, która jest połączona z bębnem napędowym, który podczas obrotu przewija taśmę po bębnach kierujących i bębnie zwrotnym, natomiast rozładunku towaru można dokonać z bębna napędowego lub zwrotnego. W przypadku przenośników rewersyjnych rozładunek może nastąpić w każdym miejscu. Bęben napędowy przenośnika można napędzać:

  • motoreduktorem,
  • napędem hydraulicznym,
  • elektrobębnem.

Przenośniki rolkowe

Firma Jack Crane jest producentem przenośników rolkowych, gdzie elementami
transportującymi są rolki stalowe lub plastikowe, które są napędzane lub nie. Przenośnik rolkowa najczęściej są zastosowane, gdzie istnieję możliwość ręcznego lub grawitacyjnego przemieszczenia produktów. Napęd w przenośnikach rolkowych przekazywanych jest za pomocą przekładni łańcuchowych lub za pomocą paska. Przenośniki taśmowe są wykorzystywane głównie przy transporcie materiałów ciężki ale o regularnych ksztalatach, np:

  • pudła,
  • skrzynie,
  • worki,
  • palety.